Bed & Breakfast Castel 't Haantje - www.castelthaantje.be

Welkom Geschiedenis Kamers Prijzen Arrangementen Contact

In 1866 bouwde Dhr. Alphonse De Roo een riante woning op het Dischveld. In 1920 gaf zijn zoon Dhr. Armand de Roo, aan de woning het uitzicht van een kasteeltje door er hoektorentjes en kantelen aan toe te voegen. Aan de woning was een neerhof verbonden, dat moest voorzien in de behoeften van de inwoners. De woning is ingeplant in een park van anderhalve hectare, destijds omwald en zijdelings afgesloten door 2 dreven. In het park is er een vijver, een schandpaal en een ijskelder.

De familie de Roo had eeuwenlang een vooraanstaande rol in het Ruiseleeds leven als grootgrondbezitters, en lag aan het ontstaan van de parochie Doomkerke, samen met pastoor Doom. Madame de Roo († 1951), in leven Clémence Jans, weduwe van Armand de Roo († 1932) schonk aan de dorpsgemeenschap een jongensschool, een feestzaal en een brandglasraam in de kerk. Bij haar dood schonk zij bij testament aan de pachters hun gepachte goed als eigendom, en aan pastoor Magherman het kasteeltje met de dreven.

In 1954 kochten de Gentse oogarts Raoul Coffyn en zijn echtgenote Juliette Toussaert het kasteeltje als buitenverblijf.

Als fervente voetballiefhebber werd Dhr. Raoul Coffyn erevoorzitter van FC Doomkerke.

Hij gaf aan het kasteeltje de naam 't Haantje, zich inspirerend op de roepnaam van de plaatselijke voetbalclub.

Hedendaags wordt de eigendom bewoond door zijn jongste zoon Dominique Coffyn, echtgenote Ariane D'hertoge en hun dochter Chloé.

Zij hebben de woning technisch aangepast aan de huidige levensnormen.

Vanaf maart 2014 wordt er een bed & breakfast uitgebaat onder de benaming B&B Castel 't Haantje.